Shopping Cart

No products in the cart.

Le Coq

(DK) Motivet er en hyldest til en lokal entreprenør fra Thy: Hans “America” Thomsen.

Han var en mand med en stor personlighed, med mange skøre idéer – og masser af gåpåmod.
Når Hr. Thomsen satte sig for noget, prøvede han indtil han lykkedes med det. At give op var ikke en mulighed i hans mindset. Han var den første til at importere og introducere hulahopringen i Danmark. Udover det, startede han virksomheden “AMERICA”: en virksomhed, der sælger udstyr til fuglefolket, som stadig eksisterer og nu er drevet af hans barnebarn.

Hanen (Le Coq) er ret symbolsk, og historien bag den er et eksempel på hans beslutsomhed.
Tilbage i de sene 1960’er, var han med sin familie på ferie i Frankrig, hvor de boede på et lille hotel i nogle dage. Det første Hr. Thomsen lod mærke til i receptionen, før de overhovedet tjekkede ind, var en stor ”Le Coq” porcelænsfigur. Han ville have den, men den var ikke til salg! Den havde været hos familien, som ejede hotellet, i flere generationer. Hver dag gik han forbi receptionen og spurgte, om de ville lade ham købe den. Svaret var altid: “NEJ!”

Ferien kom til en ende, familien Thomsen tjekkede ud, bilen var pakket og børnene sad på bagsædet.
De var klar til at tage tilbage til Danmark. Næsten… Hr. Thomsen kiggede på hans kone og sagde: “Jeg er straks tilbage”. Få minutter senere, kom han tilbage med den 70 cm store porcelænsfigur under armen, lagde den på bagsædet ved børnene, og satte sig på forsædet i bilen: “Ja, alting handler om den rette pris”.

Familien fandt aldrig ud af, hvor meget han betalte for den, men de mente at det højest sandsynligt var et urimeligt beløb. Historien handler dog ikke om penge – dette er en fortælling om beslutsomhed og udholdenhed.

Figuren stod stolt på hans skrivebord, indtil hans søn overtog virksomheden. Hanen er stadig udstillet og beskytter pengeskabet på deres kontor i Thisted. Den blev ret symbolsk for dem.

Hvis du virkelig vil have noget, bliv ved med at spørge efter det og accepter ikke et nej – hvis det virkelig er vigtigt for dig… spørg igen, prøv igen og aldrig giv op.

 

 

 

 

(EN) This motive is a tribute to a local entrepreneur form Thy: Hans “America” Thomsen. He was a huge character, lots of strange ideas – and a lot of drive.

 

When Mr. Thomsen set his mind to something, he tried until he succeeded. Giving up was not an option in his state of mind. He was the first to import and introduce the “hula-hoop” ring in Denmark. Beside that, he started a company under the name AMERICA: a company selling equipment for bird keepers which still exists and is now run by his grandson.  The rooster (Le Coq) is quite symbolic, and the story behind it is an example of his determination. Back in the late 60’s, he was with his family on holidays in France, where they stayed in a small hotel for a couple of days. The very first thing Hans noticed at reception before they even checked in was a huge porcelain Le Coq statue! He wanted it! – But it was not for sale, it has been in the family that owned the hotel for generations… Every day, he was passing by the reception, and was asking if they would let him buy it. The answer was always: ” NO! ” Holidays came to an end. The Thomsen family checked out, the car was packed, the kids in the backseat… they where ready to go back home to Denmark. Almost… Mr. Thomsen looked at his wife and said: “I’ll be right back…” – a few minutes later, he came back with the 70cm porcelaine rooster under his arm, put it on the back seat with the kids, and sat down in the driver seat: “… well, everything comes down to the right price”. The family never found out how much he paid for it, but they believed it was most likely an unreasonable amount. Yet, the story is not about money – this is a tale about determination and perseverance. The statue stood proudly on his desk, till his son took over the company. The coq is still “on display”, guarding the safe deposit box in their office in Thisted. It became quite symbolic for them. If you really want something, keep asking for it, do not take “no” for an answer – if it’s really important to you… ask again, try again, never give up.

 

 

 

 

preloader